Cikli i Parë Bachelor
Cikli i Dytë Master i shkencave
Cikli i Tretë Doktor i shkencave
Struktura mësimore
Rregullore Cikli i Parë
Rregullore Cikli i Dytë
Rregullore Cikli i Tretë
Cikli i Dytë Master i Shkencave

 Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni:

 

 

 Master i Shkencave në  Inxhinieri Elektronike: 

 

 

 Master Profesional ne Teknologji Informacioni

 

 

Inxhinieri Informatike:

 

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka