Cikli i Parë Bachelor
Cikli i Dytë Master i shkencave
Cikli i Tretë Doktor i shkencave
Struktura mësimore
Rregullore Cikli i Parë
Rregullore Cikli i Dytë
Rregullore Cikli i Tretë
Struktura e procesit mësimor - Viti Akademik 2022-2023

 PROGRAMET E STUDIMIT: “BACHELOR”, “MASTER PROFESIONAL”, “MASTER SHKENCOR”

 

Cikli i parë i studimeve Bachelor.

 

Cikli i parë “Bachelor”:

 

 Semestri i parë:

 

 

Lënda

Fillon

Mbaron

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

17.10.2022 

23.12.2022

10 javë

 

Pushime të fundvitit

 

26.12.2022 

06.01.2023

2 javë

Aktiviteti mësimor

 

 09.01.2023   03.02.2023

 4 javë

Sezoni i provimeve të dimrit

06.02.2023 

03.03.2023

4 javë

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

06.03.2023 

17.03.2023

2 javë

 

 

 

Semestri i dytë:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

 

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

06.03.2023 

09.06.2023

14 javë 

 

Sezoni i provimeve të verës

12.06.2023 

07.07.2023

4 javë 

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

 

10.07.2023 

21.07.2023

2 javë

 

 

Sezoni i vjeshtës

 

Dorëzim detyrimesh

 

04.09.2023 

07.09.2023

 

Sezoni i provimeve 

 

08.09.2023 

22.09.2023

2 javë

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

 

25.09.2023 

11.10.2023

2.5 javë

 

 

 

Cikli i dytë  i studimeve “Master Profesional” dhe  “Master shkencor”:

 

Semestri i parë:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

31.10.2022 

23.12.2022

8 javë

 

Pushime të fundvitit

26.12.2022 

06.01.2023

2 javë

 

Aktiviteti mësimor

 

09.01.2023 

03.02.2023

4 javë

Dorezime detyrash

 

06.02.2023  10.02.2023

1 jave 

Sezoni i provimeve te dimrit

13.02.2023 

10.03.2023

4 javë

 

Sezoni i  i mbrojtjes se diplomave

 

13.03.2023 

24.03.2023

2 javë

 

 

Semestri i dytë:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

 

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

13.03.2023 

 02.06.2023

12 javë 

 

Dorëzime detyra/projekte

 

05.06.2023 

09.06.2023

1 javë

Sezoni i provimeve të verës

12.06.2023 

 07.07.2023

4 javë 

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

 

10.07.2023 

21.07.2023

2 javë 

 

 

Sezoni i vjeshtës

 

Dorëzim detyrimesh

 

04.09.2023 

07.09.2023

 

Sezoni i provimeve 

 

08.09.2023 

22.09.2023

2 javë

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

 

25.09.2023 

11.10.2023

2.5 javë

 

 

Pushimet e festave zyrtare gjatë periudhës së mësimdhënies janë në datat:

 

28 -29 Nëntor 2022 - Festat e Pavarësisë dhe e Çlirimit

08 Dhjetor 2022 - Dita Kombëtare e Rinisë

14 Mars 2023 - Dita e Verës

22 Mars 2023 - Dita e Novruzit

09 Prill 2023 - Festa e Pashkëve Katolike

16 Prill 2023 - Festa e Pashkëve Ortodokse

22 Prill 2023 - Festa e Fiter Bajramit

01 Maj 2023 Dita e Punëtorëve

29 Qershor 2023 - Festa e Kurban Bajramit

05 Shtator 2023 - Shenjtërimi i Shenjt Terezës

 

 Shënim:

  • Në bazë të VKM Nr.568, datë 06.10.2021, kur festa apo festat zyrtare bie/bien në ditën apo ditët e pushimit javor, atëhere pushimi shtyhet në ditën apo ditët pasardhëse të punës.
  • Data e festave të Kurban Bajramit dhe Fiter Bajramit mund të ndryshojë sipas kalendarit hënor. Në rast se do të ketë ndryshime, do të viheni në dijeni me një njoftim të dytë.
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka