Cikli i Parë Bachelor
Cikli i Dytë Master i shkencave
Cikli i Tretë Doktor i shkencave
Struktura mësimore
Rregullore Cikli i Parë
Rregullore Cikli i Dytë
Rregullore Cikli i Tretë
Rregullore Cikli i Parë Bachelor

 

Rregulloret e Programeve të Studimit - Cikli i PARë:

 

 

Rregullore - Bachelor në Inxhinieri Elektronike

 

Rregullore - Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni

 

Rregullore - Bachelor në Inxhinieri Informatike

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka