Njoftime administrative
Bursat e studimit
Pranimet në ciklet e studimeve
Rregulloret
Të tjera
Rregullore

 

 

 

                                            

 

 

 

Urdhërat/ Vendimet e UPT, FTI:

 

             Vendimi i Rektorit te UPT, nr. 109, dt. 21.10.2013 (minimumi i pikëve të pranueshme,për testin e gjuhës Angleze, për studentët e ciklit të dytë, Master, në UPT, viti akademik 2013 -2014)

 

             Vendimi i Senatit të UPT, Nr 21, dt 17.10.2013  (për testin e gjuhës Angleze, për studentët e ciklit të     dytë, Master, në UPT)

 

 

               Urdhri i Rektorit të UPT, Nr 29, dt 07.03.2013 (minimumi i pikëve të pranueshme, për testin e gjuhës  Angleze, për studentët e ciklit të dytë, Master, në UPT, viti akademik 2012 -2013)

 

   

 Informacione shtesë për studentët, mund të gjenden në faqen www.upt.al

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka