Shkolla e Doktoratës
Programi i Studimit TIK
Pranimet në TIK
Rregullore e Shkollës së Doktoratës
Bashkëpunimet me Universitete të tjera
Rregullat
Punime Doktorale

SHKOLLË E dOKTORATËS nË

TEKNOLOGJITË E informacioniT dhe komunikimit 

Hartuar duke u mbështetur në ligjin nr. 9741, dt. 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”  (i ndryshuar), VKM nr. 864 dt. 5.12.2007 “Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës në institucionet publike të arsimit të lartë dhe për përcaktimin e kushteve që duhet të plotësojë studenti për marrjen e diplomës për gradën shkencore “Doktor” (i ndryshuar), në Udhëzimin nr. 5, dt. 22.01.2008 të MASH.

PROGRAM I RI

X

RIORGANIZIM

 

 

 

 

 

 

Personeli i angazhuar për realizimin e programit

a) Anëtarë të personelit akademik

Personeli akademik

Titulli akademik

Departamenti / Qendra

Universiteti

Sektori mësimor-kërkimor

Aleksandër Xhuvani

Profesor

DII

UPT

Inxhinieri Informatike

Betim Çiço

Profesor

DII

UPT

Inxhinieri Informatike

Frederik Premti

Profesor

QKZHTI

UPT

Teknologji Informacioni

Neki Frashëri

Akademik

QKZHTI

UPT

Teknologji Informacioni

Rozeta Miho

Profesor

DET

UPT

Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni

Shpetim Shehu

Profesor

DM-FIMIF

UPT

Matematike e aplikuar

Tatjana Mulaj

Profesor

DF-FIMIF

UPT

Fizike e aplikuar

 

b) Anëtarë nga subjekte të tjera publike apo private

 

 

 

Emër Mbiemër

Kualifikime

Subjekti që përfaqëson

1

Adrian Shehu

Profesor i asociuar

Subjekt privat

2

Arian Durrësi

Profesor

Universiteti Purdue, ShBA

3

Bernd Freissleben

Profesor

Universiteti Philipps Marburg, Gjermani

4

Dritan Naçe

Profesor

Universiteti Teknologjik Compiegne, France

5

Fatos Xhafa

Profesor

Universiteti Teknik i Katalonjes, Spanje

6

Hasan Mucostepa

Profesor

Pension

7

Klaus Bothe

Profesor

Universiteti Humboldt Berlin, Gjermani

8

Leonard Barolli

Profesor

Instituti Teknologjik Fukuoka

9

Mira Mezini

Profesor

Universiteti Teknik Darmstadt

 

 

 

Prof. Dr. Arian Durresi, Profesor dhe Akademik i asociuar në Shqipëri

Associate Profesor, Purdue University School of Science

Indiana University-Purdue University Indianapolis, USA

Department of Computer and Information Science

http: //www.cs.iupui.edu/~durresi

 

Prof. Dr. Bernd Freissleben, Philipps- Universität, Marburg-Gjermani

Faculty of Mathematics and Informatic

http://www.uni-marburg.de/fb12/verteilte_systeme/mitarbeiter

http://www.uni-marburg.de/fb12/verteilte_systeme/mitarbeiter/freisleben_cv

Prof. Dr. Dritan Nace, Université de Technologie de Compiègne, Compiègne-France

Heuristique et
Diagnostic des Systèmes Complexes
http://www.hds.utc.fr/~dnace/

 

Profesor titullar Fatos Xhafa, Department of Languages and Informatics Systems, Technical University of Catalonia, Barcelona, SPAIN

http://www.lsi.upc.edu/~fatos/

 

Prof. Dr. Sc.nat. Klaus Bothe, Humboldt- Universität, Berlin-Gjermani

Faculty of Mathematics and Natural Sciences II

Department of Computer Science

http://www.informatik.hu-berlin.de/~bothe

 

Prof. Dr. Leonard Barolli, Fukuoka Institute of Technology, Fukuoka-Japoni

Faculty of Information Engineering

Department of Information and Communication Engineering

http://www.fit.ac.jp/~barolli/

 

Prof. Dr.Ing. Mira Mezini, Technische Universität Darmstadt-Gjermani

Computer Science Department/Software Technology Group

http://www.stg.tu-darmstadt.de/staff/mira_mezini/index.en.jsp

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka