Plani Mësimor Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni (DET)

 

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE
 MASTER I SHKENCAVE NE INXHINIERI TELEKOMUNIKACIONI (DET/FTI/UPT)

 

(I vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik 2022-2023)

 

Kohëzgjatja: 2 Vjet, 120 Kredite

 

Viti i parë, 60 Kredite:

 

 

  •  Simulime të rrjetave të telekomunikacioneve (Semestri 1) Programi i lëndës ... 6 Kredite

 

 

 

 

 

 

 

  • Lëndë me zgjedhje (Semestri 2) Programi i lëndës ... 4 Kredite

 

 

 

 

 

Viti i dytë, 60 Kredite

 

 

 

 

 

 

  • Lëndë me zgjedhje (Semestri 1) ... 4 Kredite

 

  • Praktike profesionale (Semestri 2) ... 12 kredite 

 

  •  Diplomë (Semestri 2) ... 18 Kredite

 

 

<<< kthehu pas<<<

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka