Plani Mësimor Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike (DET)

 

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE
 MASTER I SHKENCAVE NE INXHINIERI ELEKTRONIKE (DET/FTI/UPT)

 

(I vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik 2022-2023)

 

Kohëzgjatja: 2 Vjet, 120 Kredite

 

 

Viti i parë, 60 Kredite:

 

  •  Simulime të rrjetave të telekomunikacioneve (Semestri 1) Programi i lëndës  ... 6 Kredite

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Lëndë me zgjedhje, Tabela 1 (Semestri 2) Programi i lëndës ... 6 Kredite

 

 

  • Lëndë me zgjedhje, Tabela 2 (Semestri 2) Programi i lëndës ... 6 Kredite

 

 Viti i dytë, 60 Kredite

  

 

 

  • Lëndë me zgjedhje, Tabela 3  (Semestri 1) ... 4 Kredite

 

 

 

 

  •  Praktike Profesionale ( Semestri 2) ... 12 Kredite

 

  •  Diplomë (Semestri 1, 2) ... 18 Kredite

 

 

 

 

 

<<< kthehu pas<<<

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka