Ciklet e Studimit
Rregulloret
Biblioteka
Studentet e Departamentit te Inxhinierise Informatike

Departamenti i Inxhinierise Informatike kryen mbarevajtjen e procesit mesimor ne te  tre ciklet e studimit:

Cikli i Pare:

Bachelor ne Inxhinieri Informatike 2023-2024 (180 kredite)

Rregullorja e Programit te Studimit

 

Cikli i dyte:

Master i Shkencave ne Inxhinieri Informatike 2023-2024 (120 kredite)

Master i Shkencave ne Inteligjence Artificiale dhe Optimizim  2023-2024(120 kredite)

Rregullorja e Programit te Studimit

 

Master Profesional ne Inxhinieri Software 2023-2024 (60 kredite)

Rregullorja e Programit te Studimit

 

Cikli i trete:

Studimet e Doktoratures TIK , drejtimi Inxhinieri Informatike

 

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka