Stafi akademik i ftuar ne DII

Nr

 

Emri Mbiemri

 

Titulli

Lënda që mbulon

1

Neki Frashëri

Akademik

Gjuhet dhe kompilatoret

Programim në ambjentet e shpërndara

2

Alban Allkoçi

Msc

 

Inteligjenca Artificiale

3

Anisa Hajrullaj

Msc

 

Elementet e Informatikes   

  Teknikat dhe gjuhët e programimit

4

Paola Shasivari

Msc

Elementet e Informatikes 

Teknikat dhe gjuhët e programimit

5

Iva Tarelli

Msc

 

Programim I  Orientuar nga Objekti

6

Aneta Deliu

Msc

 

Rrjetat e Kompjuterave

7

Anisa Vurmo

Msc

 

Elementet e Informatikes

  Teknikat dhe gjuhët e programimit

8

Ernaso Kërbizi

Msc

Aplikacione Mobile

9

Sara Lilo

Msc

 

Teknikat dhe gjuhët e programimit

Sisteme Operative

10

Pektrika Mele

Msc

Elementet e Informatikës

Arkitekturë Kompjuterash

11

Nadia Elbasani

Msc

Legjislacioni në TIK

12

Bruna Rizvanolli

Msc

Teknikat dhe gjuhët e programimit

Teknologjia e Bazave të të dhënave në Oracle.

13

Eduart Torba

Msc

Arkitekture e Kompjuterave Zhvillime në web

14

Aida Bitri

Msc

Menaxhim Projektesh Softuerike

15

Alba Merdani

Msc

Elementet e Informatikes

 Algoritëm e programim i avancuar

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka