Dekani dhe Zv.Dekani
Organet drejtuese
Administrata
Departamentet
Misioni i FTI
Dekani dhe Zv.Dekanet

 

Dekani

Prof. Dr. Elinda Meçe

 

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 

Sheshi Nënë Tereza 1, Tiranë
Telefon: +355.42.278159

 

 

 

Zv. Dekani

Prof.Asoc Indrit Enesi

 

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 

Sheshi Nënë Tereza 1, Tiranë
Telefon: +355.42.278159

 

Zv. Dekani 

Dr. Evis Trandafili

 

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 

Sheshi Nënë Tereza 1, Tiranë
Telefon: +355.42.278159

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka