Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit Master Shkencor dhe Master Profesional.

1. Kriteret e pranimit të kandidatëve fitues në programin e studimit të ciklit të dytë, "Master Shkencor" dhe "Master Profesional" janë:

 

Kritere - Master Shkencor dhe Master Profesional

 

2. Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në ''Teknologji Informacioni", gjenden në linkun në vijim:

 

Kritere - Master Profesional - Teknologji Informacioni

 

3. Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në ''Inxhinieri Informatike", gjenden në linkun në vijim:

 

Kritere - Master Profesional - Inxhinieri Informatike

 


2015-10-30 05:00:46
 
Lista e studenteve qe kane aplikuar per permiresim note, sezoni i vjeshtes 2019.
Kontrollet e Diplomave ne Shtator ,per studentet e Departamentit te Inxhinierise Infomatike
Departamenti i Inxhinierise Informatike: Data e Mbrojtjes se Diplomave per programet e studimit Bachelor dhe Master
DET, data e mbrojtjes se diplomave ne sezonin i veres, 2018-2019
DET, Njoftim shpallet data e mbrojtjes se praktikave, Cikli i pare dhe dyte.
Kontrolli i Trete i Diplomave per studentet e Departamentit te Inxhinierise Infomatike
Departamenti i Elektronikes dhe Telekomunikacionit, kontrolli i trete i diplomave.
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka