Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit Master Shkencor dhe Master Profesional.

1. Kriteret e pranimit të kandidatëve fitues në programin e studimit të ciklit të dytë, "Master Shkencor" dhe "Master Profesional" janë:

 

Kritere - Master Shkencor dhe Master Profesional

 

2. Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në ''Teknologji Informacioni", gjenden në linkun në vijim:

 

Kritere - Master Profesional - Teknologji Informacioni

 

3. Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit të ciklit të dytë, Master Profesional në ''Inxhinieri Informatike", gjenden në linkun në vijim:

 

Kritere - Master Profesional - Inxhinieri Informatike

 


2015-10-30 05:00:46
 
Pezullim Mesimi ne FTI
Karta e Studentit
Kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimeve (Master Shkencor dhe Master Profesional)
Bursat: Kategoritë e studentëve (Bachelor) që plotësojnë kriteret për të përfituar bursë
Kategoritë e studentëve (Bachelor) që plotësojnë kriteret për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit.
Trajnime për rritje kapacitetesh dhe aftësi në sipërmarrje
Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të FTI, UPT-së në kuadër të Marrëveshjes Erasmus+ në Universitetin Teknologjik te Compiegne, France
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka