Cikli i Parë Bachelor
Cikli i Dytë Master i shkencave
Cikli i Tretë Doktor i shkencave
Struktura mësimore
Rregullore Cikli i Parë
Rregullore Cikli i Dytë
Rregullore Cikli i Tretë
Struktura e procesit mësimor - Viti Akademik 2017-2018

 
PROGRAMET E STUDIMIT:

 

Cikli i parë i studimeve Bachelor.

 

Cikli i parë “Bachelor”:

 

 Semestri i parë:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

16.10.2017

22.12.2017

10 javë

 

Pushime të fundvitit

25.12.2017

05.01.2018

2 javë

 

Aktiviteti mësimor

 

08.01.2018

02.02.2018

4 javë

Sezoni i provimeve të dimrit

05.02.2018

02.03.2018

4 javë

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

05.03.2018

23.03.2018

3 javë

 

 

Semestri i dytë:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

 

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

05.03.2018

 08.06.2018

14 javë 

 

Sezoni i provimeve të verës

11.06.2018

 06.07.2018

4 javë 

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

 

09.07.2018

20.07.2018

2 javë

Dorëzim detyrimesh në vjeshtë

 

 

03.09.2018

06.09.2018

 

Sezoni i provimeve të vjeshtës

 

07.09.2018

21.09.2018

2 javë

Sezoni i mbrojtjes së diplomave të vjeshtës

 

26.09.2018

12.10.2018

2.5 javë

 

Cikli i dytë  i studimeve “Master Profesional” dhe  “Master shkencor”:

 

Semestri i parë:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

30.10.2017

22.12.2017

8 javë

 

Pushime të fundvitit

25.12.2017

05.01.2018

2 javë

 

Aktiviteti mësimor

 

08.01.2018

02.02.2018

4 javë

Sezoni i provimeve të dimrit

05.02.2018

02.03.2018

4 javë

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

05.03.2018

23.03.2018

3 javë

 

 

Semestri i dytë:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

 

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

05.03.2018

 25.05.2018

12 javë 

 

Dorezim detyrimesh

 

28.05.2018

01.06.2018

1 javë

Sezoni i provimeve të verës

04.06.2018

 29.06.2018

4 javë 

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

 

09.07.2018

20.07.2018

2 javë 

Dorëzim detyrimesh në vjeshtë

 

 

03.09.2018

06.09.2018

 

Sezoni i provimeve të vjeshtës

 

07.09.2018

21.09.2018

2 javë

Sezoni i mbrojtjes së diplomave të vjeshtës

 

26.09.2018

12.10.2018

       2.5 javë

 

Pushimet e festave zyrtare gjatë periudhës së mësimdhënies janë në datat:

 

19 Tetor 2017 - Lumturimi i Nënë Terezës

28 -29 Nëntor 2017 - Festa e Pavarësisë dhe e Çlirimit

08 Dhjetor 2017 - Dita Kombëtare e Rinisë

14 Mars 2018 - Dita e Verës

22 Mars 2018 - Festa e Sulltan Nevruzit

01 Prill 2018 - Festa e Pashkëve Katolike

08 Prill 2018 - Festa e Pashkëve Ortodokse

01 Maj 2018 - Dita e Punëtorëve

15 Qershor 2018 - Festa e Fiter Bajramit

 

 

 Shënim:

  • Në bazë të VKM Nr.286, datë 02.04.2015, kur festa zyrtare bie në ditët e pushimit javor, dita e hënë është ditë pushimi.
  • Data e festave të Kurban Bajramit dhe Fiter Bajramit mund të ndryshojë sipas kalendarit hënor. Në rast se do të ketë ndryshime, do të viheni në dijeni me një njoftim të dytë.
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2018 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka