Shërbimi i Karierës
Takimet me kompanitë
Praktika
Tregu i punës
Përgjigje pyetjeve
Të tjera
Njoftimi mbi Pyetësorin Studentor, viti akademik 2019-2020 (SEM. I)
Departamenti i Inxhinierise Informatike, Data e Kontrollit te Pare te Diplomeve per studentet Master Shkencor
Vendimi i Qeverisë për studentët e prekur nga tërmeti i dt.26.11.2019 që përfitojnë bursë.
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka