Provimi në lëndën Analizë Numerike do të zhvillohet me datë 08.09.2016, ora 11:00, salla (B-2).

Njoftim

 

Njoftohen studentët e ciklit të parë “Bachelor” në Inxhinieri Elektronike (IIB + përsëritës) dhe Inxhinieri Telekomunikacioni (IIA, IIB + përsëritës) se provimi në lëndën “Analizë Numerike” do të zhvillohet me datë 08.09.2016, ora 11:00, salla (B-2).


2016-09-06 01:04:01
 
Lista e studenteve qe kane aplikuar per permiresim note, sezoni i vjeshtes 2019.
Kontrollet e Diplomave ne Shtator ,per studentet e Departamentit te Inxhinierise Infomatike
Departamenti i Inxhinierise Informatike: Data e Mbrojtjes se Diplomave per programet e studimit Bachelor dhe Master
DET, data e mbrojtjes se diplomave ne sezonin i veres, 2018-2019
DET, Njoftim shpallet data e mbrojtjes se praktikave, Cikli i pare dhe dyte.
Kontrolli i Trete i Diplomave per studentet e Departamentit te Inxhinierise Infomatike
Departamenti i Elektronikes dhe Telekomunikacionit, kontrolli i trete i diplomave.
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka