Provimi në lëndën Analizë Numerike do të zhvillohet me datë 08.09.2016, ora 11:00, salla (B-2).

Njoftim

 

Njoftohen studentët e ciklit të parë “Bachelor” në Inxhinieri Elektronike (IIB + përsëritës) dhe Inxhinieri Telekomunikacioni (IIA, IIB + përsëritës) se provimi në lëndën “Analizë Numerike” do të zhvillohet me datë 08.09.2016, ora 11:00, salla (B-2).


2016-09-06 01:04:01
 
Pezullim Mesimi ne FTI
Karta e Studentit
Kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimeve (Master Shkencor dhe Master Profesional)
Bursat: Kategoritë e studentëve (Bachelor) që plotësojnë kriteret për të përfituar bursë
Kategoritë e studentëve (Bachelor) që plotësojnë kriteret për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit.
Trajnime për rritje kapacitetesh dhe aftësi në sipërmarrje
Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të FTI, UPT-së në kuadër të Marrëveshjes Erasmus+ në Universitetin Teknologjik te Compiegne, France
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka