Përmirësimi i notës

Studentët që dëshirojnë të rijapin provimin për të përmirësuar notën duhet të paraqiten në Sekretarine Mësimore nga data 09.10.2020 deri në datën 14.10.2020.

Studenti ka të drejtë të japi për përmirësim deri në 2 (dy) lëndë nga viti aktual i studimeve.

Nuk lejohet të bëhet kërkesë për përmirësim note për lëndët e viteve të kaluara.


2020-10-08 05:06:29
 
Kuotat e lira në FTI
Aplikimet për Master i Shkencave dhe Master Profesional në FTI
DII shpall konkursin per pedagog me kohe te pjesshme, per vitin akademik 2020-2021.
Struktura mësimore për Ciklin e Parë e Dytë të studimeve, për vitin akademik 2020-2021
Sesioni i vjeshtës për mbrojtjen e diplomave dhe afati i dorëzimit të certifikatës së gjuhës së huaj
DII-Mbrojtja e Praktikave dhe Diplomave, Vjeshte 2020.
DET shpall konkursin per pedagog me kohe te pjesshme, per vitin akademik 2020-2021.
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2020 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka