Aktivitetet ne DII

Pjesemarrje e stafit te DII dhe studenteve te Masterit Shkencor ne  16th Workshop on "Software Engineering Education and Reverse Engineering", Joahorina , Bosnje, Gusht 2016

 

Pjesemarrje e stafit te DII dhe studenteve te Masterit Shkencor ne  15 th Workshop on "Software Engineering Education and Reverse Engineering", Bojing, Slovenia, Gusht 2015

Pjesemarrje e stafit te DII dhe studenteve te Masterit Shkencor ne  14th Workshop on "Software Engineering Education and Reverse Engineering", Sinaia, Romani, Gusht 2014

Pjesemarrje e stafit te DII dhe studenteve te Masterit Shkencor ne  13th Workshop on "Software Engineering Education and Reverse Engineering", Bansko, Bullgari , Gusht 2013

 

 

Pjesemarrje e studenteve te DII ne Konkursin  Kombetar   "Microsoft Imagine Cup 2015"

 

Studentet e Departamentit te Inxhinierise Informatike  fituan Vendin e Pare 

 

Pjesemarrje e Departamentit te Inxhinierise Informatike ne projektin

"Future Education and Training in Computing:

How to support learning at anytime anywhere"

01.10.2013 - 30.09.2016

 FETCH_logo

 

Foto nga Konkursi Kombetar   "Microsoft Imagine Cup 2013"

Studentet e Departamentit te Inxhinierise Informatike  fituan Vendin e Pare dhe Vendin e Dyte.

 
 
         
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka