Arkiva e Lajmeve
Fatura shkollimi për printim. Afati: 13.05.2016-27.05.2016
Faturat e printuara do të paguhen tek banka Credins dhe do të paraqiten në Degën e Financës, çdo ditë në orarin : 9.00-16.00.
Data e publikimit: 2016-05-12 06:28:53
Lexo me teper

Të diplomuarit "Master Shkencor", në tetor 2015 - tërheqin suplementin e diplomës.
Studentët e diplomuar në tetor 2015, "Master Shkencor", do të paraqiten në sekretarinë mësimore për tërheqjen e suplementit të diplomës.
Data e publikimit: 2016-04-01 06:01:55
Lexo me teper

Ceremonia e diplomave Bachelor
Në 22 Janar 2016, ora 13:00 do të zhvillohet Ceremonia e diplomimit për të gjithë të diplomuarit Bachelor, që kanë mbrojtur diplomën gjatë vitit akademik 2014-2015, në Korrik 2015 dhe në Tetor 2015, në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit,
Data e publikimit: 2016-01-11 07:51:36
Lexo me teper

Terminali i ri i autobuzave interurban - 28 Dhjetor 2015
Përmirësimi i transportit publik me ndihmën e instrumentave të teknologjisë së informacionit - implementimi i projektit pilot
Data e publikimit: 2015-12-30 01:59:30
Lexo me teper

Listat e kandidatëve fitues në Master i Shkencave dhe Master Profesional për vitin akademik 2015-2016.
Kandidatët fitues në Master i Shkencave dhe Master Profesional për vitin akademik 2015-2016.
Data e publikimit: 2015-11-10 01:28:16
Lexo me teper

Fatura shkollimi për printim - Master, viti i parë
Studentët e ciklit të dytë të studimeve, Master - Viti I, do të paraqiten në Bankën "Credins" me faturat e printuara si më poshtë:
Data e publikimit: 2015-11-06 06:41:11
Lexo me teper

Kriteret e pranimit të kandidatëve në programin e studimit Master Shkencor dhe Master Profesional.
Kriteret e pranimit të kandidatëve fitues në programin e studimit Master Shkencor dhe Master Profesional.
Data e publikimit: 2015-10-30 05:00:46
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2020 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka