Arkiva e Lajmeve
Sezon special provimesh: 29 shtator 2015, kategori studentësh që ka vetëm një provim lënde të pashlyer.
Sezon special provimesh: 29 shtator 2015, kategori studentësh që ka vetëm një provim lënde të pashlyer
Data e publikimit: 2015-09-25 04:52:58
Lexo me teper

Studentëve të diplomuar në verë 2015, Master, do t'i shërbehet për vërtetim diplome pas datës 15/9/2015.
Njoftohen studentët e diplomuar në verë 2015, në programin e studimit Master, se do të shërbehet për vërtetim diplome pas datës 15/9/2015.
Data e publikimit: 2015-07-29 06:00:39
Lexo me teper

Njoftohen studentët se për çfarëdo lloj dokumenti do të shërbehet nga Sekretaria Mësimore pas datës 10/9/2015.
Njoftohen studentët se për çfarëdo lloj dokumenti do të shërbehet nga Sekretaria Mësimore pas datës 10/9/2015.
Data e publikimit: 2015-07-29 05:12:43
Lexo me teper

Tërheqje Diplome dhe Çertifikate për të diplomuarit Bachelor, verë 2015 dhe aplikantët për studime jashtë vendit
Njoftohen studentët e diplomuar në sesionin e verës 2015, në programin e studimit Bachelor se mund të tërheqin pranë Sekretarisë Mësimore dokumentacionin: Diplomë dhe Çertifikatë
Data e publikimit: 2015-07-29 04:56:33
Lexo me teper

Pedagogët e jashtëm - Formular vërtetimi page
Formular plotësimi për pedagogët e jashtëm me të dhënat që duhet të përmbajë vërtetimi i pagës i punonjësit mësimor me kontratë pune të përkohshme
Data e publikimit: 2015-07-27 08:04:34
Lexo me teper

Varësia e lëndëve të Ciklit të parë, për vitin akademik 2014-2015 në FTI
Varësia e lëndëve të Ciklit të parë, për vitin akademik 2014-2015 në Inxhinieri Elektronike Inxhinieri Informatike Inxhinieri Telekomunikacioni
Data e publikimit: 2015-06-12 04:01:43
Lexo me teper

Formular kërkese për përmirësim note
Bachelor - Formular përmirësimi Master Profesional - Formular përmirësimi Master Shkencor - Formular përmirësimi
Data e publikimit: 2015-06-12 02:47:40
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2019 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka