Provimi në lëndën Analizë Numerike do të zhvillohet me datë 08.09.2016, ora 11:00, salla (B-2).

Njoftim

 

Njoftohen studentët e ciklit të parë “Bachelor” në Inxhinieri Elektronike (IIB + përsëritës) dhe Inxhinieri Telekomunikacioni (IIA, IIB + përsëritës) se provimi në lëndën “Analizë Numerike” do të zhvillohet me datë 08.09.2016, ora 11:00, salla (B-2).


2016-09-06 01:04:01
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka