Cikli i Parë Bachelor
Cikli i Dytë Master i shkencave
Cikli i Tretë Doktor i shkencave
Struktura mësimore
Rregullore Cikli i Parë
Rregullore Cikli i Dytë
Rregullore Cikli i Tretë
Struktura e procesit mësimor - Viti Akademik 2020-2021

 PROGRAMET E STUDIMIT: “BACHELOR”, “MASTER PROFESIONAL”, “MASTER SHKENCOR”

 

Cikli i parë i studimeve Bachelor.

 

Cikli i parë “Bachelor”:

 

 Semestri i parë:

 

 

Lënda

Fillon

Mbaron

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

02.11.2020

24.12.2020

8 javë

 

Pushime të fundvitit

 

25.12.2020

03.01.2021

1.5 javë

Aktiviteti mësimor

 

 04.01.2021  12.02.2021

 6 javë

Sezoni i provimeve të dimrit

15.02.2021

26.03.2021

6 javë

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

29.03.2021

09.04.2021

2 javë

 

Sezoni i  i ndërmjetëm  i provimeve të dimrit

 

 

04.05.2021

17.05.2021

2 javë

 

 

Semestri i dytë:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

 

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

29.03.2021

18.06.2021

12 javë 

 

Sezoni i provimeve të verës

21.06.2021

16.07.2021

4 javë 

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

 

19.07.2021

30.07.2021

2 javë

 

 

Sezoni i vjeshtës

 

Dorëzim detyrimesh

 

06.09.2021

09.09.2021

 

Sezoni i provimeve 

 

10.09.2021

24.09.2021

2 javë

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

 

27.09.2021

12.10.2021

2.5 javë

 

 Për kompensimin e 2 javëve të procesit mësimor në semestrin e dytë, do të veprohet si më poshtë:

 

Në datën 10.04.2021, ditën e shtunë do të zhvillohet mësimi i ditës së Hënë

Në datën 17.04.2021, ditën e shtunë do të zhvillohet mësimi i ditës së Martë

Në datën 24.04.2021, ditën e shtunë do të zhvillohet mësimi i ditës së Mërkurë

Në datën 08.05.2021, ditën e shtunë do të zhvillohet mësimi i ditës së Enjte

Në datën 15.05.2021, ditën e shtunë do të zhvillohet mësimi i ditës së Premte

Në datën 22.05.2021, ditën e shtunë do të zhvillohet mësimi i ditës së Hënë

Në datën 29.05.2021, ditën e shtunë do të zhvillohet mësimi i ditës së Martë

Në datën 05.06.2021, ditën e shtunë do të zhvillohet mësimi i ditës së Mërkurë

Në datën 12.06.2021, ditën e shtunë do të zhvillohet mësimi i ditës së Enjte

Në datën 19.06.2021, ditën e shtunë do të zhvillohet mësimi i ditës së Premte

 

Cikli i dytë  i studimeve “Master Profesional” dhe  “Master shkencor”:

 

Semestri i parë:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

16.11.2020

24.12.2020

6 javë

 

Pushime të fundvitit

25.12.2020

03.01.2021

1.5 javë

 

Aktiviteti mësimor

 

04.01.2021

12.02.2021

6 javë

Sezoni i provimeve të dimrit

 

 15.02.2021  26.03.2021

 6 javë

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

29.03.2021

09.04.2021

2 javë

 

Sezoni i  i ndërmjetëm  i provimeve të dimrit

 

04.05.2021

17.05.2021

2 javë

 

 

Semestri i dytë:

 

Lënda

Fillon

Mbaron

 

Kohëzgjatja

 

Aktiviteti mësimor

29.03.2021

 18.06.2021

12 javë 

 

Dorëzime detyra/projekte

 

07.06.2021

11.06.2021

1 javë

Sezoni i provimeve të verës

21.06.2021

 16.07.2021

4 javë 

 

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

 

19.07.2021

30.07.2021

2 javë 

 

 

Sezoni i vjeshtës

 

Dorëzim detyrimesh

 

06.09.2021

09.09.2021

 

Sezoni i provimeve 

 

10.09.2021

24.09.2021

2 javë

Sezoni i mbrojtjes së diplomave

 

27.09.2021

12.10.2021

2.5 javë

 

 

Pushimet e festave zyrtare gjatë periudhës së mësimdhënies janë në datat:

 

28 -29 Nëntor 2020 - Festat e Pavarësisë dhe e Çlirimit

08 Dhjetor 2020 - Dita Kombëtare e Rinisë

14 Mars 2021 - Dita e Verës

22 Mars 2021 - Dita e Novruzit

04 Prill 2021 - Festa e Pashkëve Katolike

01 Maj 2021 - Dita e Punëtorëve

02 Maj 2021 - Festa e Pashkëve Ortodokse

13 Maj 2021 - Festa e Fiter Bajramit

20 Korrik 2021 - Festa e Kurban Bajramit

05 Shtator 2021 - Shenjtërimi i Shenjt Terezës

 

 Shënim:

  • Në bazë të VKM Nr.286, datë 02.04.2015, kur festa zyrtare bie në ditët e pushimit javor, dita e hënë është ditë pushimi.
  • Data e festave të Kurban Bajramit dhe Fiter Bajramit mund të ndryshojë sipas kalendarit hënor. Në rast se do të ketë ndryshime, do të viheni në dijeni me një njoftim të dytë.
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka