Kërkimi Shkencor
Fushat e kërkimit
Biblioteka
Projektet
Laboratorët
Grupet e kërkimit
Projekti "Programi i zhvillimit të personelit akademik" 2
Projekti "Programi i zhvillimit të stafit akademik"
Njoftim mbi organizimin në FTI të dy konferencave ndërkombëtare 3PGCIC-2022 dhe BWCCA-2022, në datat 27-29 Tetor 2022
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka