DII-Mbrojtja e Praktikave dhe Diplomave, Vjeshte 2020.

 • Ju kujtoj se dorezimi i Relacionit te Praktikes dhe Temes se Diplomes do te kryhet ne Departament, date 26 Tetor, zyra 214, ora 10-11:30 Bachelor, 11:30 - 13:00 Master. 
  Per studentet qe nuk kane kryer dot Praktiken ne nje institucion/kompani, Relacioni i Praktikes do te jete i njejte me pjesen praktike te Diplomes. Ne te kundert, studenti do te dorezoje Praktiken e zhvilluar ne kompani. 
 • Datat e kontrolleve ne faqet e para te Diplomes jane si me poshte: 
  Kontrolli i pare - kontrolluar nga vete udheheqesi ne nje date te Prill 2020, ose nga Enida Sheme ne 16 Shtator
  Kontrolli i dyte - kontrolluar nga vete udheheqesi ne nje date fund Shtator - fillim Tetori
  Kontrolli i trete - 26 Tetor nga Enida Sheme
 • Mbrojtja e Praktikes do te zhvillohet ne te njejten dite me Diplomen. Nqs studenti do te mbroje praktiken me teme te ndryshme nga ajo e diplomes, atehere do t'i lejohet koha e nevojshme per ta prezantuar ate.
 • Data e mbrojtjes se Praktika/Diplomave: 
  4 Nentor 2020 - Master Shkencor dhe Master Profesional
  5 Nentor 2020 - Bachelor

2020-10-19 10:34:22
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka