Zëvendësimi i ditës së Hënë, datë 21 Mars 2022

Bazuar në urdhërin e Rektorit Nr. 22, datë 01.04.2020,  dita e Hënë, datë 21.03.2022, e caktuar ditë pushimi, zëvendësohet ditën e Shtunë, datë 02.04.2022.


2022-04-01 06:26:20
 
Njoftim - Mbi pranimet në studimet e Ciklit të Tretë
DET - KONTROLL DIPLOMA SEZONI VERË 21-22
Njoftim për kartën e studentit
Zëvendësimi i ditës së Hënë, datë 21 Mars 2022
DII-KONTROLLI I DIPLOMËS, SEZONI I VERES 2022
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka