Zëvendësimi i mësimit të datës 25.05.2022

Zëvendësimi i procesit mësimor të datës 25.05.2022, e caktuar pushim në bazë të VKM Nr. 317 datë 18.05.2022, do të bëhet ditën e shtunë, datë 28.05.2022 për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve.


2022-05-26 15:30:24
 
Hackathon 2022 @Protik
Projekti "Programi i zhvillimit të personelit akademik" 2
Zëvendësimi i mësimit të datës 25.05.2022
Projekti "Programi i zhvillimit të stafit akademik"
Data 25.05.2022 ditë pushimi
Njoftim mbi organizimin në FTI të dy konferencave ndërkombëtare 3PGCIC-2022 dhe BWCCA-2022, në datat 27-29 Tetor 2022
Njoftim - Mbi pranimet në studimet e Ciklit të Tretë
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka