DET - Mbrojtje e diplomave verë 2022

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Mbrojta e diplomave, sezoni i verës 2022

Studentët e drejtimeve bachelor dhe master në DET, do të zhvillojnë seancat e mbrojtjes së diplomave si vijon:

 

  • Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni, e merkure, datë 20.07.2022, ora 09:00
  • Bachelor Inxhinieri Elektronike, e merkure, datë 20.07.2022, ora 09:00
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike, e martë, datë 19.07.2022, ora 09:30
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni, e martë, datë 19.07.2022, ora 09:30
  • Master Profesional në Teknologji Informacioni, e martë, datë 19.07.2022, ora 09:30

 

Studentet të paraqiten në orën 9:00, me prezantimin e diplomes në flash drive, e kopjojnë atë në kompjuterin në dispozicion në sallat perkatese dhe do të nisin prezantimet për mbrojtjen e punimit.

Ndarja e studentëve në grupe për mbrojtjen dhe sallat përkatëse do të publikohen në ambientet e fakultetit në ditën përkatëse të parashikuar për mbrojtjen.

 

Per çdo udhëzim të mëtejshëm apo paqartësi mbi mbrojtjen dhe kohën e prezantimit, jeni të lutur të komunikoni me udhëheqësin e diplomës.

 

Suksese!

 

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit


2022-07-13 06:09:20
 
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka