DII-Kontrolli i trete i Diplomes dhe Praktikës sezoni i pranverës.

Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 Njoftohen se:

 

Kontrolli i tretë i diplomës dhe i praktikës do të zhvillohet më 9 Mars 2023 në orën 09:00 salla 211.

Ju lutem keni parasysh të vendosni datat e kontrolleve të sakta:

Kontrolli i parë: 12 Korrik 2022  

Kontrolli i dytë : 7 Shkurt 2023

Kontrolli i tretë: 9 Mars 2023 

 

Kontrolli i parë dhe i dytë kryhet nga udhëheqësi juaj ndërsa kontrolli i tretë nga shefi i departamentit: Dr.Enida Sheme 

 

Suksese! 


2023-03-08 04:17:54
 
DII - MBROJTJA E PRAKTIKAVE DHE DIPLOMAVE MARS 2023
DET - Mbrojtje praktike dhe diplome, sezoni Dimer 2023
DII-Kontrolli i trete i Diplomes dhe Praktikës sezoni i pranverës.
Struktura mësimore e ndryshuar për semestrin e dytë
Ceremonia e diplomimit në FTI
Aplikimi për Double Diploma në FTI!
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka