Transmetimet audiovizive digjitale në epokën e transmetimeve me brez të gjerë 5G në Shqipëri

Workshop

Në kuadër të projektit:

 

Transmetimet audiovizive digjitale në epokën e transmetimeve me brez të gjerë 5G në Shqipëri: Teknika, teknologji, politika dhe rekomandime inovative për përdorimin efikas të spektrit”,

 

Finacuar nga:

 

Ditën e enjte, datë 20.07.2023 , ora 13:00, në ambientet e FTI-së do të mbahet workshop që trajton tematikat e zhvillimeve audiovizive në epokën digjitale.


2023-07-14 09:35:37
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka