Kontrollet e diplomave: Cikli i Parë dhe i Dytë i Studimeve

Kontrollet e diplomave: Cikli i Parë dhe i Dytë i Studimeve

 

Në periudhën Janar 2013 – Shkurt 2013 zhvillohen kontrollet e diplomave për sesionin e mbrojtjes së diplomave, në Mars 2013, për studentët e Ciklit të Parë dhe të Dytë të Studimeve. Studentët duhet të paraqiten pranë departamenteve përkatëse dhe të marrin informacionin përkatës në Tabelën e Informacionit të departamenteve.

 

Përgjegjësja e Departamentit të Inxhinierisë Informatike, Prof. Asoc. Elinda Meçe Kajo, mund t’ju informojë lidhur me kontrollet e diplomave për studentët e drejtimit Inxhinieri Informatike, kontakti e-mail:  ekajo@fti.edu.al.

 

Përgjegjësi i Departamentit të Elektronikës dhe Telekomunikacionit, Prof. Asoc. Bexhet Kamo, mund t’ju informojë lidhur me kontrollet e diplomave për studentët e drejtimit Inxhinieri Elektronike dhe Inxhinieri Telekomunikacioni, kontakti e-mail: bkamo@fti.edu.al.

 


2013-01-05 00:00:00
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka