Kontrollet e diplomave: Cikli i Parë dhe i Dytë i Studimeve

Kontrollet e diplomave: Cikli i Parë dhe i Dytë i Studimeve

 

Në periudhën Janar 2013 – Shkurt 2013 zhvillohen kontrollet e diplomave për sesionin e mbrojtjes së diplomave, në Mars 2013, për studentët e Ciklit të Parë dhe të Dytë të Studimeve. Studentët duhet të paraqiten pranë departamenteve përkatëse dhe të marrin informacionin përkatës në Tabelën e Informacionit të departamenteve.

 

Përgjegjësja e Departamentit të Inxhinierisë Informatike, Prof. Asoc. Elinda Meçe Kajo, mund t’ju informojë lidhur me kontrollet e diplomave për studentët e drejtimit Inxhinieri Informatike, kontakti e-mail:  ekajo@fti.edu.al.

 

Përgjegjësi i Departamentit të Elektronikës dhe Telekomunikacionit, Prof. Asoc. Bexhet Kamo, mund t’ju informojë lidhur me kontrollet e diplomave për studentët e drejtimit Inxhinieri Elektronike dhe Inxhinieri Telekomunikacioni, kontakti e-mail: bkamo@fti.edu.al.

 


2013-01-05 00:00:00
 
DII - Mbrojtja e praktikave dhe diplomave Vjeshte 2022
DET - Mbrojtje e diplomave vjeshtë 2022
KRITERET E APLIKIMIT DHE KËRKESAT PËR PERSONEL AKADEMIK TË FTUAR NË FTI PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka