LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE FITUES PER TRANSFERIM STUDIMESH, PROGRAM TE DYTE STUDIMI

Komisioni i vlerësimit dhe i përzgjedhjes së kandidatëve fitues për transferim studimesh, program të dytë studimi, bazuar në kriteret e pranimit dhe përzgjedhjes të kandidatëve ka renditur aplikantet.

 

Lista  e renditur e aplikantëve për transferim studimesh në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Informatike.

Lista  e renditur e aplikantëve për transferim studimesh në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Elektronike.

Lista  e renditur e aplikantëve për transferim studimesh në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni.

Lista  e renditur e aplikantëve për transferim studimesh për program te dytë studimi në Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni.


2023-09-25 04:30:50
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka