TAKIM I MIRËSEARDHJES ME STUDENTET E VITIT TË PARË BACHELOR

Ditën e Hënë, datë 2 Tetor 2023, organizohet takimi i mirëpritjes me studentet e vitit të parë Bachelor në FTI.

Takimi me studentet e drejtimit Inxhinieri Elektronike do të zhvillohet në orën 8:00, kati i dytë, salla 205.

Takimi me studentet e drejtimit Inxhinieri Telekomunikacioni do të zhvillohet në orën 8:30, kati i dytë, salla 205.

Takimi me studentet e drejtimit Inxhinieri Informatike do të zhvillohet në orën 9:00, kati i dytë, salla 205.


2023-09-27 06:28:02
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka