Aplikimet në FTI pas Raundit të Dytë të rregjistrimeve në Ciklin e Parë të Studimeve

Në vijim të proçesit të pranimeve në Universitete, pas përfundimit të Raundit II, viti akademik 2023-2024, për kuotat e paplotësuara aplikimet  do të kryhen pranë Sekretarive Mësimore.

Proçedura e aplikimit si në vijim:

 

Datë 4-8 Tetor kandidatët do të aplikojnë pranë sekretarisë mësimore me dokumentacionin si më poshtë:

Kopje e dokumentit të identifikimit.

Kopje e çertifikatës së maturës shtetërore.

Formular i kërkesës për aplikim (do të plotësohet në sekretarinë mësimore)

 

Renditja e aplikantëve për këtë fazë do të afishohet në ambjentet publike të fakultetit datë 09-10 Tetor.

 

Regjistrimet do të kryhen 15-17 Tetor pranë Sekretarive Mësimore.

 


2023-09-28 07:51:21
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka