DET - MBROJTJE DIPLOME BACHELOR 2 TETOR 2023

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Mbrojta e diplomave, sezoni vjeshtë 2023

Studentët e drejtimeve bachelor, mbrojtja e diplomave do të zhvillohet më datë 02 Tetor 2023, ora 09:45

  • Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni, salla 305, 102, 203
  • Bachelor Inxhinieri Elektronike, salla 302, 303, 304

 

Studentët të kenë me vehte prezantimin në një pendrive apo CD për ta përdorur në një kompjuter që do të vihet në disopzicion në secilën sallë.

Ndarja e studentëve në secilën prej sallave do të publikohet në fakultet përpara fillimit të sezonit të mbrojtjes.

 

Suksese!

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit


2023-09-29 12:29:48
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka