Njoftim për pagesën e tarifës së shkollimit, viti akademik 2023-2024

Njoftohen studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit se duhet të paguajnë tarifën vjetore të shkollimit për vitin akademik 2023-2024.

  • Studentët përsëritës në Ciklin e Parë “Bachelor”, viti i parë dhe viti i dytë do të paguajnë tarifën e plotë të shkollimit.
  • Studentët përsëritës në Ciklin e Parë “Bachelor”, viti i tretë do të paguajnë tarifën për kredit.
  • Studentët e rregullt në Ciklin e Parë “Bachelor”, viti i dytë dhe viti i tretë do të paguajnë tarifë të plotë vetem ata te cilet kane rezultuar me mesatare nën 6 (gjashtë), studentët e rregullt me mesatare 6 (gjashtë)-9 (nëntë) do të paguajnë gjysmën e tarifës së shkollimit.
  • Studentët përsëritës në Ciklin e Dytë “Master i Shkencave” dhe “Master Profesional” do të paguajnë për kreditet e mbetura.

 

Studentët do të pajisen me faturën për arkëtim duke e shkarkuar ne kete link.

 

Pas kryerjes së pagesës, studentët duhet të dorëzojnë pranë zyrës së financës kopje te faturës së bankës ose me email-n në adresëm financa@fti.edu.al.

 

Afati i fundit i pagesës është data  16 Janar 2024.

 

    Për çdo paqartësi paraqituni pranë zyrës së financës në orarin 10:00 – 12:00.


2024-01-09 06:02:25
 
DII-KONTROLLI I PARE I DIPLOMES, MARS 2024
DII-Mbrojtja e Diplomes dhe Praktikes, Mars 2024
Kriteret e aplikimit dhe nevojat për personel akademik me kohë të pjesshme në DET
Aplikim për të përfituar nga skema e kreditimit studentor
DII-MBROJTJA E PRAKTIKES DHE DIPLOMES,2024
Mbrojtja e praktikës mësimore dhe diplomës në DET, sezoni i dimrit
DII-KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE DOREZIMI I PRAKTIKES,2024
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka