Aplikim për Double Diplomë në FTI

Studentët e FTI-së që ndjekin programet e studimit  Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike dhe Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike, mund të vijojnë studimet për Double Diplomë në FTI me UNIGE (Universiteti i Genova, Itali) dhe UTC (Universiteti Teknologjik, Compiegne, Francë).

 

Afati i apikimit është nga data 24 Janar 2024 deri më 14 Shkurt  2024.  

 

Aplikimet bëhen pranë Sekretarisë Mësimore.


2024-01-24 09:28:27
 
DII-KONTROLLI I PARE I DIPLOMES, MARS 2024
DII-Mbrojtja e Diplomes dhe Praktikes, Mars 2024
Kriteret e aplikimit dhe nevojat për personel akademik me kohë të pjesshme në DET
Aplikim për të përfituar nga skema e kreditimit studentor
DII-MBROJTJA E PRAKTIKES DHE DIPLOMES,2024
Mbrojtja e praktikës mësimore dhe diplomës në DET, sezoni i dimrit
DII-KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE DOREZIMI I PRAKTIKES,2024
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka