Listat e fituesve të ciklit të dytë, Master i Shkencave dhe Master Profesional në FTI, UPT 2013 - 2014

 

 

 

Lista e Fituesve Master Profesional në Inxhinieri Informatike, DII, FTI, UPT, 2013 - 2014

 

 

 

Lista e Fituesve Master Profesional në Teknologji Informacioni, DET, FTI, UPT, 2013 - 2014

 

 

 

Lista e Fituesve Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike, DET, FTI, UPT, 2013 - 2014

 

 

 

Lista e Fituesve Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike, DII, FTI, UPT, 2013 - 2014

 

 

 

Lista e Fituesve Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni, DET, FTI, UPT, 2013 - 2014

 

 

 

 


2013-10-17 12:46:14
 
DET - Kontroll diploma sezoni dimër
Konkursi Ndërkombëtar i Robotëve
Pagesa e Tarifës vjetore të Studimit
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka