Listat e fituesve të ciklit të dytë, Master i Shkencave dhe Master Profesional në FTI, UPT 2013 - 2014

 

 

 

Lista e Fituesve Master Profesional në Inxhinieri Informatike, DII, FTI, UPT, 2013 - 2014

 

 

 

Lista e Fituesve Master Profesional në Teknologji Informacioni, DET, FTI, UPT, 2013 - 2014

 

 

 

Lista e Fituesve Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike, DET, FTI, UPT, 2013 - 2014

 

 

 

Lista e Fituesve Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike, DII, FTI, UPT, 2013 - 2014

 

 

 

Lista e Fituesve Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni, DET, FTI, UPT, 2013 - 2014

 

 

 

 


2013-10-17 12:46:14
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka