Staf me kohë të pjesshme në DBI

 LAJME ARSHIVA - FTI

 <<< kthehu pas<<<

 

Stafi akademik me kohë të pjesshme në Departamentit të Bazave të Informatikës (DBI) për vitin akademik 2021-2022

 

Titulli / Emri Mbiemri

Lënda që mbulon

 1.   MSc.  Arbër Malaj 

Bazat e Informatikës

 2.   MSc. Fatbardha Osmani 

Informatika

 3.   MSc. Dhimitra Dardeli 

Informatika

 4.   MSc. Emiranda Loka 

Bazat e Informatikës dhe Programim në gjuhën C 

 5.   MSc.Nevila Xoxa 

Bazat e Informatikës dhe Programim në gjuhën C 

 6.   MSc. Enxhia Sala 

Bazat e Informatikës

 7.   MSc. Klaudia Shehi 

Informatika

 8.   MSc. Guenda Preçi

  1. Bazat e Informatikës dhe Programim në Gjuhën C 
  2. Matematikë e Aplikuar, Gjuhë Programimi
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka