Plani Mesimor Bachelor ne Inxhinieri Informatike

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE
BACHELOR NE INXHINIERI INFORMATIKE (DII/FTI/UPT)

 

 Viti Akademik 2017-2018

 Viti Akademik 2018-2019

 Viti akademik 2019-2020

 

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE 
MASTER I SHKENCAVE NE INXHINIERI INFORMATIKE (DII/FTI/UPT)

Viti akademik 2019-2020

Viti akademik 2018-2019

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE 
MASTER PROFESIONAL NE INXHINIERI INFORMATIKE (DII/FTI/UPT)

viti akademik 2019-2020

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka