DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë

NJOFTIM

Mbrojtja e praktikave për sezonin vjeshtë 2021 - 2022

Studentet e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Elektronike
  • Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Master Profesional në Teknologji Informacioni

 

Mbrojtja e praktikave do të zhvillohet në auditor, më datë 30 Shtator 2022, ora 09:00

Sallat dhe ndarja e studentëve do të afishohet në ambientet e fakultetit më datë 30 Shtator.

 

Studentët duhet të përgatisin një prezantim në powerpoint për të paraqitur aktivitetin që kanë zhvilluar gjatë praktikës.

 

Rikujtesë:

Studentët duhet paraprakisht të dorëzojnë në fakultet relacionin e praktikës bashkë me vëertetimin e kryejes së sajë pranë kompanisë apo institucionit ku e kanë zhvilluar atë, sipas njoftimit të më parshëm (https://www.fti.edu.al/news/451)


2022-09-26 03:27:34
 
Financimi i studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar
Njoftim për studentet Master i Shkencave që përfitojnë reduktim të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023
Njoftim për studentet e Ciklit të Parë Bachelor për përjashtimet nga tarifa e shkollimit dhe përfitim burse për vitin akademik 2022-2023
HAPET THIRRJA PËR MOBILITETE STUDENTËSH NË UNIVERSITETIN E RUSE NE BULLGARI
KUOTAT E LIRA NË FTI PER VITIN AKADEMIK 2022 - 2023
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI III, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
Hapet Thirrja për Mobilitete Studentësh në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka