DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë

NJOFTIM

Mbrojtja e praktikave për sezonin vjeshtë 2021 - 2022

Studentet e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Elektronike
  • Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Master Profesional në Teknologji Informacioni

 

Mbrojtja e praktikave do të zhvillohet në auditor, më datë 30 Shtator 2022, ora 09:00

Sallat dhe ndarja e studentëve do të afishohet në ambientet e fakultetit më datë 30 Shtator.

 

Studentët duhet të përgatisin një prezantim në powerpoint për të paraqitur aktivitetin që kanë zhvilluar gjatë praktikës.

 

Rikujtesë:

Studentët duhet paraprakisht të dorëzojnë në fakultet relacionin e praktikës bashkë me vëertetimin e kryejes së sajë pranë kompanisë apo institucionit ku e kanë zhvilluar atë, sipas njoftimit të më parshëm (https://www.fti.edu.al/news/451)


2022-09-26 03:27:34
 
Hapet Thirrja për Mobilitete në kuadër të Erasmus+, në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë
APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE
NJOFTIM - MBI PRANIMET NË STUDIMET E CIKLIT TË TRETË
Workshop në kuadër të projektit "Implementimi i teknikave të "Photogrammetry Stereo" për rindërtimin 3D të objekteve
NJOFTIMI PER STUDENTËT MASTER SHKENCOR/PROFESIONAL QË PËRFITOJNË REDUKTIM TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT
PËRJASHTIMET NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PËRFITIMIN E BURSAVE
Rregjistrimet në Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional
 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka