Plani Mësimor Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni (DET)

 

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE
 BACHELOR NE INXHINIERI TELEKOMUNIKACIONI (DET/FTI/UPT)

 

(I vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik 2022 -2023)

 

Kohëzgjatja: 3 Vjet, 180 Kredite

 

 

Viti i parë, 60 Kredite:

 

Semestri i I-rë:

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestri i II-të:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viti i dytë, 60 Kredite

 

Semestri i I-rë:

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestri i II-te:

 

 • Sistemet elektronike (programi i lendes) ... 6 Kredite

 

 • Përpunimi numerik i sinjaleve (programi i lendes) ... 6 Kredite

 

 • Bazat e telekomunikacioneve (programi i lendes) ... 6 Kredite

 

 • Algoritëm dhe programim i avancuar (programi i lendes) ... 6 Kredite

 

 • Teoria e fushës elektromagnetike (programi i lendes) ... 5 Kredite

 

 

Viti i III-të, 60 Kredite

 

Semestri i I-rë:

 

 • Sistemet në radiofrekuencë 1 (programi i lendes) ... 6 Kredite

 

 • Sistemet e telekomunikacioneve (programi i lendes) ... 6 Kredite

 

 • Rrjetat e transmetimit të të dhënave (programi i lendes) ... 6 Kredite

 

 • Arkitekturë e kompjuterave (programi i lendes) ... 6 Kredite

 

 • Transmetim Numerik (programi i lendes) ... 6 Kredite

 

 

Semestri i II-të

 

 • Rrjetat me fibra optike (programi i lendes) ... 6 Kredite

 

 • Lëndë me zgjedhje (Formim Elektronik/Informatik) ... 6 Kredite

 

 • Lëndë me zgjedhje (Formim i Përgjithshëm) ... 5 Kredite

 

 • Lëndë me zgjedhje (Formim i Përgjithshëm) ... 3 Kredite

 

 • Praktikë (programi) ... 4 Kredite

 

 • Diplomë (programi)  ... 6 Kredite

 

 

 

 

<<< kthehu pas<<<

 

 

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka