Plani Mësimor Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni (DET)

 

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE
 BACHELOR NE INXHINIERI TELEKOMUNIKACIONI (DET/FTI/UPT)

 

(I vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik 2022 -2023)

 

Kohëzgjatja: 3 Vjet, 180 Kredite

 

 

Viti i parë, 60 Kredite:

 

Semestri i I-rë:

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestri i II-të:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viti i dytë, 60 Kredite

 

Semestri i I-rë:

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestri i II-te:

 

 

 

 

 

 

 

Viti i III-të, 60 Kredite

 

Semestri i I-rë:

 

 

 

 

 

 

 

Semestri i II-të

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< kthehu pas<<<

 

 

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka