Ciklet e studimit në DET

 

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit (DET), kryen mbarëvajtjen e procesit mësimor në të tre ciklet e studimeve:

 

 

         Cikli i I-rë

 

Bachelor në Inxhinieri Elektronike (180 Kredite) ... plani mësimor

 

                                            Rregullore_Bachelor në Inxhinieri Elektronike

 

 

 

Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni (180 Kredite) ... plani mësimor

 

                                           Rregullore_Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni

 

 

 

       Cikli i II-të

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike (120 Kredite) ... plani mësimor

 

 

 

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni (120 Kredite) ... plani mësimor

 

 

 

 

Master Profesional në Teknologji Informacioni (60 Kredite) ... plani mësimor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cikli i III-të

 

Doktoraturë në Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit, drejtimi Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni.

 

 

  • Programi i Studimit TIK

 

 

  • Pranimet në TIK

 

 

  • Rregullore e Shkollës së Doktoratës

 

 

  • Bashkëpunimet me Universitete të tjera

 

 

  • Rregullat

 

 

  • Punime Doktorale

 

 

 

 

<<< kthehu pas<<<

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka