STUDENTËT E DEPARTAMENTIT TË ELEKTRONIKËS DHE TELEKOMUNIKACIONIT

 

 

 

 Njoftim_Date 24.01.2017_ Shkresa e MAS lidhur me nje njoftim nga Ambasada e Turqise ne Tirane, te bursave per studime universitare ne Turqi

 

 

Njoftim  per frekuentimin e Arkitekura e kompjuterave nga studentet perserites Bachelor te vitit III TLK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Praktikat

 

         

             Datat e dorëzimit të Kërkesave për Praktikën mësimore;

           

         

             Datat e dorëzimit të relacioneve të praktikave për Ciklet e studimeve Bachelor dhe Master Profesional, për praktikat që mbrohen në sezonin Vjeshte (Shtator - Tetor) 2018

           

 

         Datat e mbrojtjes së Praktikave, Master Profesional ne TI, Sezoni Vjeshte (Shtator)  2018

 

 

 

        Datat e mbrojtjes së Praktikave, Bachelor TLK dhe ELN, Sezoni Vjeshte (Shtator) 2018

 

 

 

  • DIPLOMAT

 

             

           

    Data e kontrollit të PARE të diplomave Bachelor, Master Profesional dhe Master i Shkencave...për diplomat që mbrohen ne Sezonin Korrik 2018

 

 

 

          Data e kontrollit të DYTE të diplomave Bachelor, Master Profesional dhe Master i Shkencave...për diplomat që mbrohen në sezonin Vjeshte (Shtator - Tetor) 2018

 

 

 

 Data e kontrollit të TRETE të diplomave Bachelor, Master Profesional dhe Master i Shkencave...për diplomat që mbrohen në sezonin Vjeshte (Shtator - Tetor) 2018

 

 

 

 

 

Datat e mbrojtjes së Diplomave Bachelor (TLK, ELN), ne DET, Sezoni Tetor 2018

 

 

 

 

 

 

 

Datat e Mbrojtjes së Diplomave , Master i Shkencave(TLK, ELN) dhe Master Profesional (MPTI), ne DET, Sezoni Tetor 2018

 

 

 

 

 

 

 

<<< kthehu pas<<<

 

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka