Plani mesimor Master Profesional në Teknologji Informacioni (DET)

 

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE
 MASTER PROFESIONAL NE TEKNOLOGJI INFORMACIONI (DET/FTI/UPT)

 

 (Plani mësimor është i vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik 2022 -2023)

 

 

Kohëzgjatja: 1 Vit, 60 Kredite

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  • Lëndë me zgjedhje (Semestri 2) ... 6 Kredite

 

  •  Praktikë profesionale  (Semestri 2) ... 4 Kredite

 

  •   Diplomë (Semestri 1,2) ... 8 Kredite

 

 

 

<<< kthehu pas<<<

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka