Stafi Akademik i DII

Stafi i Brendshem
Stafi i Jashtem

DII ka në përbërje të tij një staf akademik të kualifikuar dhe me eksperiencë  në mësimdhënie, si dhe të rinj në proces kualifikimi shkencor dhe ngritje profesionale akademike.  

Stafi akademik i ftuar synohet të përzgjidhet nga  kandidatë që kanë qenë më përpara pjesë e stafit ose kandidatë që aktualisht punojnë në institucione publike apo private, në fushat e interesit dhe që kanë një eksperiencë në mësimdhënie.

 

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka