Arkiva e Lajmeve
LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL NE FTI, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021
LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL NE FTI, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021
Data e publikimit: 2020-11-13 10:28:55
Lexo me teper

Listat e renditura të aplikantëve për transferim studimesh dhe program të dytë studimi
Listat e renditura të aplikantëve për transferim studimesh dhe programe të dyta studimi
Data e publikimit: 2020-11-11 09:23:38
Lexo me teper

Orari i veprimeve për studentët në sekretarinë mësimore
Orari i veprimeve për studentët në sekretarinë mësimore gjatë procesit mësimor online
Data e publikimit: 2020-11-10 09:47:12
Lexo me teper

Hapet Thirrja për Mobilitete Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes Erasmus+ , në UTC, Francë dhe UNIGE, Itali
Data e publikimit: 2020-11-09 06:40:54
Lexo me teper

Datat e mbrojtjes së diplomave për sesionin e vjeshtës
Datat e mbrojtjes së diplomave për sesionin e vjeshtës për vitin akademik 2019-2020
Data e publikimit: 2020-11-02 09:53:45
Lexo me teper

NJOFTIM PËR FILLIMIN E VITIT TË RI AKADEMIK 2020-2021, NË FTI- UPT
NJOFTIM PËR FILLIMIN E VITIT TË RI AKADEMIK 2020-2021, NË FTI- UPT
Data e publikimit: 2020-10-31 16:54:16
Lexo me teper

Grupet mësimore të studentëve të vitit të parë Bachelor
Grupet mësimore të studentëve të vitit të parë Bachelor për vitin akademik 2020-2021
Data e publikimit: 2020-10-31 07:02:38
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka