Arkiva e Lajmeve
LISTA E RENDITUR E KANDIDATËVE MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL NE FTI, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022
Lista e renditur e kandidatëve në Master Shkencor dhe Profesional për vitin akademik 2021 - 2022
Data e publikimit: 2021-10-25 18:04:38
Lexo me teper

LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE PËR RAUNDIN E III NË FTI
Lista e renditur e aplikantëve për raundin e III në FTI
Data e publikimit: 2021-10-18 08:16:17
Lexo me teper

Njoftim mbi fillimin i vitit të ri akademik 2021-2022 në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit!
Njoftim mbi fillimin i vitit të ri akademik 2021-2022 në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit!
Data e publikimit: 2021-10-15 07:37:38
Lexo me teper

STRUKTURA MËSIMORE PËR CIKLIN E PARË E TË DYTË TË STUDIMEVE, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022
Struktura vjetore e procesit mësimor për vitin akademik 2021-2022.
Data e publikimit: 2021-10-13 05:23:53
Lexo me teper

Njoftim për vaksinim pranë FTI!
Në kuadër të thirrjes për javën e vaksinimit masiv të studentëve..
Data e publikimit: 2021-10-11 07:49:34
Lexo me teper

Fillimi i Vitit Akademik 2021-2022!
Fillimi i Vitit Akademik 2021-2022..
Data e publikimit: 2021-10-08 10:56:17
Lexo me teper

Anketim per studimin e tregut ne fushen e teknologjise se informacionit
Ky anketim synon përditësimin e kurrikulave në programet e studimit të FTI, në përputhje me zhvillimin e tregut të punës në fushën e Teknologjisë së Informacionit, duke marrë mendimin e studentëve të diplomuar në FTI.
Data e publikimit: 2021-10-04 04:12:46
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka