Arkiva e Lajmeve
Njoftohen studentët se për çfarëdo lloj dokumenti do të shërbehet nga Sekretaria Mësimore pas datës 10/9/2015.
Njoftohen studentët se për çfarëdo lloj dokumenti do të shërbehet nga Sekretaria Mësimore pas datës 10/9/2015.
Data e publikimit: 2015-07-29 05:12:43
Lexo me teper

Tërheqje Diplome dhe Çertifikate për të diplomuarit Bachelor, verë 2015 dhe aplikantët për studime jashtë vendit
Njoftohen studentët e diplomuar në sesionin e verës 2015, në programin e studimit Bachelor se mund të tërheqin pranë Sekretarisë Mësimore dokumentacionin: Diplomë dhe Çertifikatë
Data e publikimit: 2015-07-29 04:56:33
Lexo me teper

Pedagogët e jashtëm - Formular vërtetimi page
Formular plotësimi për pedagogët e jashtëm me të dhënat që duhet të përmbajë vërtetimi i pagës i punonjësit mësimor me kontratë pune të përkohshme
Data e publikimit: 2015-07-27 08:04:34
Lexo me teper

Varësia e lëndëve të Ciklit të parë, për vitin akademik 2014-2015 në FTI
Varësia e lëndëve të Ciklit të parë, për vitin akademik 2014-2015 në Inxhinieri Elektronike Inxhinieri Informatike Inxhinieri Telekomunikacioni
Data e publikimit: 2015-06-12 04:01:43
Lexo me teper

Formular kërkese për përmirësim note
Bachelor - Formular përmirësimi Master Profesional - Formular përmirësimi Master Shkencor - Formular përmirësimi
Data e publikimit: 2015-06-12 02:47:40
Lexo me teper

Sesioni i vjeshtës dhe përmirësimi i notave
Me 7 Shtator 2015 fillon sesioni i provimeve të vjeshtës për studentët e Ciklit të Parë Bachelor dhe Ciklit të Dytë Master. Sesioni do të zhvillohet në periudhën 7.09.2015 deri 20.09.2015.
Data e publikimit: 2015-06-10 01:29:25
Lexo me teper

Kontrollet e diplomave: Cikli i Parë dhe i Dytë i Studimeve
Në muajin Qershor 2015 zhvillohen kontrollet e diplomave për sesionin e mbrojtjes së diplomave, në Korrik 2015, për studentët e Ciklit të Parë dhe të Dytë të Studimeve.
Data e publikimit: 2015-06-09 08:58:33
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka