Arkiva e Lajmeve
Njoftim për afatet dhe kriteret e pranimit në shkollën e doktoratës
Afati për pranimin e dosjeve të kandidatëve që aplikojnë për programin e studimit të doktoratës në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit është 18- 29 Mars 2013
Data e publikimit: 2013-03-13 06:48:17
Lexo me teper

Njoftim për konkurs për pedagogë të ftuar në DET/FTI për lëndën Sisteme në RF II në MSH
Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit, shpall konkursin për pedagogë të ftuar, për mbulimin e lendës: Sisteme ne Radio Frekuence II
Data e publikimit: 2013-02-24 02:00:00
Lexo me teper

Njoftim për konkurs për pedagogë të ftuar në DET/FTI
Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit, për nevojat e mbulimit të ngarkesës mësimore, gjatë semestrit të dytë, viti akademik 2012 - 2013, shpall konkursin për pedagogë të ftuar.
Data e publikimit: 2013-02-24 00:00:00
Lexo me teper

Kontrollet e diplomave: Cikli i Parë dhe i Dytë i Studimeve
Në periudhën Janar 2013 ? Shkurt 2013 zhvillohen kontrollet e diplomave për sesionin e mbrojtjes së diplomave, në Mars 2013, për studentët e Ciklit të Parë dhe të Dytë të Studimeve.
Data e publikimit: 2013-01-05 00:00:00
Lexo me teper

Tarifat e Shkollimit Cikli i Parë Bachelor
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, se tarifat e shkollimit për Vitin Akademik 2012-2013, në Ciklin e Parë Bachelor janë si më poshtë:
Data e publikimit: 2013-01-05 00:00:00
Lexo me teper

Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor, Viti i Parë në FTI
Nga 3 Dhjetor deri 14 Dhjetor 2012 pedagogët tutorë të vitit të parë do të zhvillojnë takime me studentët e Ciklit të Parë të Studimeve, viti i parë, Bachelor
Data e publikimit: 2012-12-15 00:00:00
Lexo me teper

Tarifat e Shkollimit Cikli i Dytë Master
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, se tarifat e shkollimit për Vitin Akademik 2012-2013 në Ciklin e Dytë Master janë si më poshtë:
Data e publikimit: 2012-12-15 00:00:00
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka