Arkiva e Lajmeve
LISTA E RENDITUR E APLIKANTËVE NË FTI, RAUNDI II, BACHELOR, VITI AKADEMIK 2022-2023
Lista e renditur e aplikantëve në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Raundi i II Bachelor.
Data e publikimit: 2022-09-27 02:58:04
Lexo me teper

DET - Mbrojtja e praktikave vjeshtë
30.09.2022 - Bsc.TLK, Bsc.ELN, Msc.TLK, Msc.ELN
Data e publikimit: 2022-09-26 03:27:34
Lexo me teper

Lista e renditur e kandidatëve fitues nga trojet, transferim studimesh, program të dytë studimi
Komisioni i vlerësimit dhe i përzgjedhjes së kandidatëve fitues nga trojet, të kandidateve fitues me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit si dhe kandidatëve të komunitetit rom dhe egjiptian
Data e publikimit: 2022-09-21 02:30:50
Lexo me teper

DET-Kontrolli i tretë i diplomës dhe praktikës Vjeshte 2022
BscELN, BscTLK, MscTLK, MscELN, MPTI; Kontrolli i diplomes: III - 26.09.2022
Data e publikimit: 2022-09-18 18:06:01
Lexo me teper

DII - KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES DHE PRAKTIKES SEZONI VJESHTE 21-22
NJOFTIM: KONTROLLI I TRETE I DIPLOMES ,VJESHTE 2022
Data e publikimit: 2022-09-14 04:37:06
Lexo me teper

Data e publikimit: 2022-09-14 04:34:24
Lexo me teper

DII - KONTROLLi I DYTE I DIPLOMËS SEZONI VJESHTË 21-22
KONTROLLI I DIPLOMËS, SEZONI I VJESHTËS Departamenti i Inxhinierisë Informatike NJOFTIM
Data e publikimit: 2022-09-06 08:07:40
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka