Arkiva e Lajmeve
DET, Njoftim shpallet data e mbrojtjes se praktikave, Cikli i pare dhe dyte.
DET, Njoftim shpallet data e mbrojtjes se praktikave, Cikli i pare Bachelor Inxhinieri Elektronike dheCikli i dyte.MPTI
Data e publikimit: 2019-07-11 08:41:43
Lexo me teper

Kontrolli i Trete i Diplomave per studentet e Departamentit te Inxhinierise Infomatike
Kontrolli i Trete i Diplomave dhe mbrojtja e praktikes mesimore, per studentet e Departamentit te Inxhinierise Infomatike
Data e publikimit: 2019-07-01 07:02:04
Lexo me teper

Departamenti i Elektronikes dhe Telekomunikacionit, kontrolli i trete i diplomave.
Departamenti i Elektronikes dhe Telekomunikacionit, kontrolli i trete i diplomave.
Data e publikimit: 2019-06-21 05:33:53
Lexo me teper

DII , Kontrolli i II i Diplomave
Njoftim mbi kontrollin e II te Diplomave per sezonin e mbrojtjes se diplomave ne Korrik, Departamenti i Inxhinierise Informatike
Data e publikimit: 2019-05-31 08:14:27
Lexo me teper

DET, kontrolli i II-të i diplomave.
NJOFTIM KONTROLLI I II-TË I DIPLOMAVE PËR SEZONIN KORRIK 2019 PËR DEPARTAMENTIN E ELEKTRONIKËS DHE TELEKOMUNIKACIONIT
Data e publikimit: 2019-05-29 07:11:23
Lexo me teper

NJOFTIM MBI MUNDESINE E APLIKIMIT PER 2 GRANTE SHKEMBIM STUDENTE NE KUADER TE PROJEKTIT ERASMUS+
NJOFTIM MBI MUNDESINE E APLIKIMIT PER 2 GRANTE SHKEMBIM STUDENTE NE KUADER TE PROJEKTIT ERASMUS+
Data e publikimit: 2019-05-24 13:09:45
Lexo me teper

Njoftim mbi perdorimin e biblotekes online.
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Teknologjise se Informacionit se per te aksesuar bibloteken online duhet te ndjekin udhezimet ne faqen si me poshte:
Data e publikimit: 2019-05-21 03:09:07
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka