Arkiva e Lajmeve
Fillimi i Vitit Akademik 2021-2022!
Fillimi i Vitit Akademik 2021-2022..
Data e publikimit: 2021-10-08 10:56:17
Lexo me teper

Anketim per studimin e tregut ne fushen e teknologjise se informacionit
Ky anketim synon përditësimin e kurrikulave në programet e studimit të FTI, në përputhje me zhvillimin e tregut të punës në fushën e Teknologjisë së Informacionit, duke marrë mendimin e studentëve të diplomuar në FTI.
Data e publikimit: 2021-10-04 04:12:46
Lexo me teper

DET - Mbrojtje e diplomave vjeshte 2021
Bachelor 06/10/2021 dhe 07/10/2021; Master 08/10/2021
Data e publikimit: 2021-10-01 14:03:28
Lexo me teper

Njoftim mbi vitin e ri akademik 2021-2022
Njoftim mbi vitin e ri akademik 2021-2022
Data e publikimit: 2021-10-01 11:01:19
Lexo me teper

Kriteret e aplikimit dhe kërkesat për personel akademik të ftuar në FTI për vitin akademik 2021-2022
Kriteret e aplikimit dhe kërkesat për personel akademik të ftuar në FTI për vitin akademik 2021-2022
Data e publikimit: 2021-09-27 10:23:25
Lexo me teper

APLIKIMET PËR MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL NË FTI
Lista e dokumentacionit për aplikim Master Profesional dhe Master i Shkencave
Data e publikimit: 2021-09-27 09:48:30
Lexo me teper

Mbrojtja e praktikave dhe diplomave ne DII, Vjeshte 2021
Mbrojtja e praktikave dhe diplomave ne DII, Vjeshte 2021
Data e publikimit: 2021-09-27 03:09:47
Lexo me teper


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka